Afkortingen

Har Brok

Inplaats van de volledige titels geef ik steeds in hoofdletters een kodewoord uit de titel van de verschillende albums. Achter deze kode staan soms tussen haakjes aanduidingen als "oude druk", "K.I.-versie" enz. Deze aanduidingen bedoelen een eksaktere omschrijving te geven van de gebruikte druk, als er tenminste verschil tussen de diverse drukken bestaat. Wordt het kodewoord niet gevolgd door een nadere aanduiding van de druk dan mag men aannemen dat de verschillende drukken op dát punt niet afwijken. ROTSEN zonder meer kan men dus lezen als: alle oudere en nieuwere drukken, dus óók de hertekende van De Zwarte Rotsen.

Het zou ideaal zijn als de lijst van gebruikte albums tevens een komplete bibliografie zou zijn van alle bestaande drukken. Het bleek echter ondoendelijk zo een lijst met redelijke geldmiddelen op redelijke termijn te vervaardigen. Naar mijn mening heb ik wel alle intern verschillende drukken weten te raadplegen. Het zijn er in elk geval méér dan Cees J. Aarts in Stripschrift 35/36 (1971) op blz. 25-27 geeft.

Ik geef alleen de onderlinge verschillen in druk aan die bepalend zijn voor het feit dat een druk volgens mijn afkortingensysteem oud of nieuw is. Zie hierover speciaal mijn artikel "Bibliografie en beeldverhaal" in Striprofiel 10 (1975) blz. 17-21.

Voor de verschillen tussen de albums en de in de Katholieke Illustratie gepubliceerde verhalen verwijs ik steeds naar mijn 'Nader tot Kuifje 3: Kuifje in de Katholieke Illustratie' (Stripschrift 67 (1974) blz. 22- 23).