Kuifje-index

Smoorpan, Dokter L.

SCHAT, blz 11: Hij schrijft Haddock (zonder sukses) voor om niet meer te drinken.

Zoeken