Kuifje-index

Ben Kalish Ezab, Mohammed

plaatje van Ben Kalish Ezab, Mohammed
ZW-GOUD,blz. 34 (naam in de nieuwe druk al op blz. 7): Emir van Khemed {2}. Hij wordt bedreigd door Bab El Ehr in dit avontuur. Zijn zoon is Abdoellah. Hij treedt ook weer op in COKES, blz. 29 e.v. (zijn handtekening daar op blz. 6), waar Kuifje hem helpt bij de opstand van Bab El Ehr en de manipulaties van Arabair. Zijn naam wordt ook gespeld Ben Kalisch Ezab en betekent in het dialekt van Etterbeek, waar Hergé geboren is, "dropwater". Zie Taal en Tongval jg. 27 (1975) blz 11-12.

Zoeken