Kuifje-index

Zilverdijk

ROTSEN, blz. 54: Straat in Amsterdam. Op nr. 13 woont [J]ulius Nieuwenhuys.

Zoeken