Kuifje-index

Zonnebloem, Professor Trifonius

plaatje van Zonnebloem, Professor Trifonius
Een van de vaste hoofdrolspelers in de avonturen van Kuifje. Zijn eerste optreden in SCHAT op blz. 5. Hij is uitvinder en/of ontwerper van talloze zaken: een nieuw model gasgenerator, een klerenborsteltoestel, een klapbed en een soort kleine duikboot "door een elektrische motor gedreven en van zuurstofvergaarbakken voorzien" en bovendien van een rookproducerende installatie, waarmee men zijn positie kan aangeven (SCHAT blz. 6-8 en 33). Op blz. 62 van ZW-GOUD komen daarbij nog tabletten om de haargroei van Jansen en Jansens te doen stoppen en een produkt om de uitwerking van de tabletten nr. 14 te neutraliseren. In verband met de maanreis: de proefraket X-FLR 6 voortgedreven door een kern- als een reaktiemotor voorzien van een hittebestendig zonnebloemoliet en ook nog uitgerust met een lange-afstands destruktor (RAKET, blz. 15-16 en 33). Vervolgens zijn meesterstuk, de maanraket voorzien van speciaal gevormde slaapbritsen, van een assimilatiesysteem (een soort luchtsluis) en een stuursysteem dat meteorieten ontwijkt (RAKET blz. 35, 58 en 45 en MANNEN blz. 14). Een toestel dat door middel van supersonische golven op afstand glas en porselein breken kan (ZAAK); in COKES op blz. 29 en 61 gemotoriseerde rolschaatsen mét een nieuw stuursysteem om ze te testen. In JUWELEN de Super-color-Tryfonar, een toestel voor kleurentelevisie (blz. 48-50) en de witte roos Bianca (blz. 20). In PICARO'S tenslotte als klap op de vuurpijl een middeltje dat alkohol ongenietbaar maakt. Hij gaat op zijn sportieve verleden, waarin hij aan "athletiek" deed (SCHAT blz. 35) en wel speciaal aan zwemmen, voetballen, rugby, schermen, schaatsen, worstelen, Engels en Frans boksen, oftewel savate (VLUCHT, blz. 7). Misschien dat hij daarom nog steeds niet rookt (zie ZAAK, blz. 14). Vermeldenswaard is wellicht dat hij geen zuster heeft gehad (PICARO'S blz. 42) en dat hij een studievriend is van professor Bergamot (BOLLEN blz. 26). Zijn hardhorendheid, door Haddock geďmmiteerd op blz. 38 van SCHAT, is aanleiding tot veel misverstanden, behalve in RAKET vanaf blz. 51 (G.P.- versie blz. 52) waar hij zijn "gehoorshoorn" verwisselt voor een hoorapparaat. Zijn woedeaanvallen zijn berucht, bijv. in RAKET blz. 39 (G.P.-versie blz. 40), waar hij Haddock een "eigenwijs ventje" noemt, in JUWELEN blz. 33, VLUCHT blz. 49, PICARO'S blz. 42. In SCHAT dringt hij zich in het leven van Kuifje en Haddock als verstekeling op de Sirius (blz. 20). Hij stelt Haddock in staat om met het geld dat hij met zijn eenpersoonsduikboot verdiende het Kasteel van Molensloot te kopen (blz. 59). In BOLLEN blijkt hij met hem en Nestor op dit kasteel te wonen. Hij heeft er ook een laboratorium (ZAAK blz. 7) en blaast bij de analyse van N.14 het kasteel bijna geheel op (ZW-GOUD blz. 61). Zijn vriendschap met Haddock is zo innig dat er een schilderij van hem in het kasteel hangt (BOLLEN, blz. 53). In BOLLEN wordt hij ontvoerd door Chiquito om eerst in ZONNTEMPEL uit de Zonnetempel bevrijd te worden. Zijn aanwezigheid in ZW-GOUD blijkt, behalve uit de verwoesting van het Kasteel van Molensloot, alleen uit een brief, die hij naar aanleiding van zijn N14-analyse schrijft. In RAKET en MANNEN speelt hij weer een hoofdrol als ontwerper van de maanraket en leider van de maanvlucht. Ook in ZAAK draait alles om hem als hij weer eens ontvoert wordt. Veel minder opvallend is zijn rol in COKES en TIBET, waar hij aan het eigenlijke verhaal niet deelneemt, maar in JUWELEN, VLUCHT en PICARO'S doet hij weer volop mee en ontwikkelt hij zich als een grote aanbidder van Bianca Castafiore. Ook zijn égards voor Peggy Alcazar zijn meer dan opvallend. Wat hem niet schijnt te deren is dat Serafijn Lampion hem "Proffie" noemt (ZAAK blz. 62). Castafiore weet van zijn naam Donderbloem te maken en Lampion zelfs Zonnesteek, terwijl hij zélf Haddock abusievelijk aanspreekt met Koffietein en Kuifje met Kapje. Tamelijk uiteenlopend wordt zijn voornaam, waarmee vooral Haddock hem aanspreekt, gespeld: Trifonius (SCHAT, RAKET, ZAAK, JUWELEN en PICARO'S), Tryphonius (BOLLEN, COKES en JUWELEN) en Tryfonius (ZAAK en PICARO'S). Stellig de juiste spelling is Trifonius, zullen we maar aannemen, omdat hij zich bij zijn eerste optreden zo voorstelt. Hij moest oorspronkelijk lijken op Prof. Auguste Piccard, de uitvinder van de bathyscaaf, volgens Nicole Segré in Het Beste uit Reader's Digest nr. 203 (1974) blz. 34.

Zoeken