Kuifje-index

Alcazar, Zazar

plaatje van Alcazar, Zazar
OOR, blz. 22 (zijn naam op blz. 20, zijn voornaam - of troetelnaam? in PICARO'S blz 53): Eerste optreden als generaal te San Theodoros in Zuid-Amerika. Hij verslaat daar op blz. 21 generaal Tapioca, maar wordt tijdens BOLLEN blz 13 weer door hem verslagen. Hij treedt in BOLLEN blz.l0 op als messenwerper onder het pseudoniem Ramon Zarate in BelgiŽ om op blz. 57 weer naar Zuid-Amerika te vertrekken. Hij duikt weer op in COKES blz. 1 op zoek naar oorlogsmaterieel om zijn rivaal Tapioca te verdrijven, hetgeen hem op blz. 60 kennelijk gelukt is. Op deze plaats blijkt mogelijk ook dat hij een staatsgreep heeft gedaan in het buurland Nuevo-Rico. Zijn recentste optreden is dat in PICARO'S blz. 26. Op blz. 1 van dat album deelt Kuifje mee dat hij als staatshoofd van San Theodoros is verdreven door generaal Tapioca. Met behulp van een handjevol getrouwen voert hij onder de naam Picaro's een guerilla-oorlog tegen Tapioca en op blz. 56 lukt hem dat. Kuifje noemt hem in OOR blz. 21 Alhambra en vindt in COKES blz.l dat hij lijkt op de sheriff de film De Sheriff van de Pampa. Op blz. 3 van dat album maakt hij een schets van zijn gezicht. In PICARO'S is hij mede door zijn lange haar haast onherkenbaar veranderd, maar een portret in zijn hoofdkwartier op blz. 43 bewijst dat we wel degelijk nog steeds met Alcazar te maken hebben. Opvallend is dat Alcazar in OOR, COKES en PICARO'S goed Nederlands spreekt en in BOLLEN een zeer gebroken Nederlands. Op dat laatste wijst trouwens ook een briefje van hem in PICARO'S blz. 53. De generaal is getrouwd met Peggy Alcazar.

Zoeken