Kuifje-index

Epomeo, Ms.

SIGAREN, blz. 1: Schip, waarmee Kuifje naar Shanghai vaart. Hij komt in SIGAREN (blz. 5) maar tot Port-Said. Pas in LOTUS bereikt hij Shanghai. In de oude druk van SIGAREN ontbreekt deze naam nog op de reddingsboei op het laatste plaatje van blz. 1.

Zoeken