Kuifje-index

Gebroken Oor, Het

Titel van OOR. Het grootste deel van dit avontuur speelt zich af in Zuid-Amerika. (blz. 16-56). Een artikel over de historische realiteitswaarde van dit album verscheen in Stripbewust nr. 6 (1975) blz. 20-23. Er wordt naar verwezen in BOLLEN op blz. 10 (noot 1), COKES op blz. 2 (noot 1) en PICARO'S op blz. 23 en 32 (beide noot 1).

Zoeken