Kuifje-index

Kasteel van Molensloot

Gelegen in het dorp Molensloot (blijkt bijv. duidelijk in TIBET blz. 3) en voor 't eerst vermeld in EENHOORN op blz. 45 als het adres van G. en M. Vogel, Handel in oudheden. In SCHAT, blz. 58 blijkt volgens oude documenten, gevonden in het wrak van de Eenhoorn, dat dit kasteel door Lodewijk {2}, koning van Frankrijk, geschonken is aan Haddock op 15 ju[?]i in 1[?]48 te Ver[sa]illes. Al op blz. 59 van SCHAT wordt Haddock er bezitter van door het met geld van Zonnebloem op een veiling te kopen. Vanaf dat tijdstip gaat Haddock er wonen, evenals Zonnebloem. Laatsgenoemd veroorzaakt in ZW-GOUD bij de analyse van N.14 een of meerdere eksplosies waardoor het kasteel tijdelijk geru´neerd wordt (een foto hiervan op blz. 62). Het wordt in de albums na schat regelmatig genoemd, speciaal door Haddock als hij ver van huis in de narigheid zit, bijvoorbeeld in PICARO'S blz. 29 en 62. Vaste personeelslid op het kasteel is de butler Nestor (zie aldaar). Aanleiding tot een reeks misverstanden is het telefoonnummer van het Kasteel van Molensloot, vooral in de oude druk van ZAAK (Zie hiervoor ook Stripschrift 39/40, blz. 42), maar het is uiteindelijk nummer 421: zie namelijk in ZAAK (nieuwe druk), blz. 1 en 8 op het toestel en 43. Zo ook in JUWELEN op blz. 5 en 12 (het nummer ontbreekt hier in de K.I.-versie). Het nummer wordt verward met dat van Slagerij van Kampen. In ZAAK blz. 43 maakt zelfs ook Haddock deze fout. In de oude druk van dit album heeft het kasteel nog het nummer 431 (blz. 8). Zie voor deze kwestie ook nog onder Van Kampen, Sanzot, slagerij Jansen en Molensloot.

Zoeken