Kuifje-index

Lampion, Serafijn

plaatje van Lampion, Serafijn
ZAAK, blz. 5: Agent van de verzekeringsmaatschappij Mondass, die kapitein Haddock doorlopend lastig valt (zie blz. 32 en 61). Treedt ook op in COKES, blz. 62 waar hij autorally-klassementsproeven op het gazon van het Kasteel van Molensloot organiseert. In de K.I.-versie van COKES valt hij in afl.1 telefonisch Nestor lastig. Hij heeft het doorgaans over zijn oom Anatole, die mogelijk op een schilderij op laatstgenoemde plaats te zien is. Hij treedt weer op in Juwelen, blz. 17 (een tweede mislukte optreden op blz. 42), waar Castafiore zijn naam verbastert als Lampekap, Lampist en Lantaarn. Zijn wraak in PICARO'S, blz. 3 luidt Castadinges. In VLUCHT blz. 60 voorziet hij de TV-interviews van Kuifje c.s. van kommentaar. Daar is ook zijn gezin te zien. Een niet minder lastige hobby van hem is die van radiozendamateur (ZAAK, blz. 32 e.v.). Als president van de Swingende Extravaganten komt hij voor in PICARO'S blz. 51 e.v. Op blz. 62 van dat album wordt hij door Alcazar onderscheiden in de Orde van San Fernando. Tussendoor valt hij Haddock op blz. 3 nog eens lastig.

Zoeken