Dabbo

1 door Daniel Jansens / Hupet
2 door Barry Extra / Hupet
   1 In het spoor van Hannibal           26/78-36/78
   2 Het goud is gevlogen              47/79-16/80

Terug naar intro
Terug naar strips