Laben Tall

door Harry Bishop
   1 Vergelding                   46/76-14/77
   2 De kleine getuige               37/77-47/77

Terug naar intro
Terug naar strips